VERSLAG ROLMODELLEN LUNCH

De vereniging van NS ter bevordering van inclusie en diversiteit

VERSLAG ROLMODELLEN LUNCH

Het Lunchgesprek
Een inclusieve bedrijfscultuur: de waarde van rolmodellen

Op 24 januari organiseerde VariatioNS een lunchbijeenkomst in
Utrecht. Bestuursleden Hamid Selma, Elias Bellil en Hasan Der ontvingen
collega’s vanuit de gehele organisatie voor een
gesprek over de waarde van rolmodellen voor onze bedrijfscultuur.
Ook aangeschoven waren twee collega’s (Raisha Dhaniramsingh-Timal & Rahim El-Allouchi) die spraken over hun eigen ervaringen als rolmodel.

Ter inleiding: boeken als ‘De zeven vinkjes’ van journalist Joris
Luyendijk maken duidelijk dat een voorsprong in het leven vaak
helemaal niets met je daadwerkelijke talent te maken heeft, maar
alles met je sociaal kapitaal. Hoe meer vinkjes, hoe groter de kans
dat je – mocht dit je ambitie zijn – doorstroomt naar de top van het
bedrijfsleven. Om vervolgens als rolmodel te bepalen wie zich
daarbij mag aansluiten. En wie niet.

ed-danmark.com/

Kijkend naar de verschillende betekenissen van het woord ‘rolmodel’,
en de waarde ervan voor een bedrijfscultuur, springt vooral ‘iemand
die identificatiemogelijkheden biedt voor een bepaalde doelgroep,
en daarbij een voorbeeldfunctie heeft’ in het oog.

Wie van huis uit weinig sociaal kapitaal heeft meegekregen, zal
vaker de gedachte moeten onderdrukken dat iets voor haar of hem
te hoog gegrepen is. Of het nu om opleiding of carrière gaat, juist
in situaties waarin mensen geneigd zijn hun talent en ambitie te
onderschatten, zijn rolmodellen van grote waarde. Alleen al door
hun inspirerende en stimulerende kracht.

De demografische ontwikkelingen laten het helder zien: steeds meer
inwoners van de Randstedelijke gebieden hebben een multiculturele
achtergrond. Dit geldt nu al voor ruim de helft van de 16-jarigen in
de vier grote steden. Een steeds groter percentage van hen wordt,
of is gaandeweg hoger opgeleid. Maar zien we dat terug in de
bovenste regionen van het bedrijfsleven? Er lijken onzichtbare en
soms onneembare drempels te zijn.