Nieuws

De vereniging van NS ter bevordering van inclusie en diversiteit

Divers talent naar de top!

Workshop in NS Trefpunt / Maandag 16 oktober / 09:00 tot 12:00(Cultureel) Divers talent naar de top VariatioNS nodigt iedereen die zijn/haar culturele identiteit als sta-in-de-weg ervaart op het carrièrepad en daarop in een veilige omgeving wil reflecteren uit voor de fysieke workshop  ‘Multicultureel talent naar de top’. Maar ook iedereen die zich wil laten…
Lees meer

VERSLAG ROLMODELLEN LUNCH

Het LunchgesprekEen inclusieve bedrijfscultuur: de waarde van rolmodellen Op 24 januari organiseerde VariatioNS een lunchbijeenkomst inUtrecht. Bestuursleden Hamid Selma, Elias Bellil en Hasan Der ontvingencollega’s vanuit de gehele organisatie voor eengesprek over de waarde van rolmodellen voor onze bedrijfscultuur.Ook aangeschoven waren twee collega’s (Raisha Dhaniramsingh-Timal & Rahim El-Allouchi) die spraken over hun eigen ervaringen als…
Lees meer

VERSLAG KETI KOTI TAFEL

De nieuwe ronde Keti Koti tafels starten weer en om hierbij stilt te staan een terugblik naar een van de sessies van vorig jaar die is bijgewoond door een aantal betsuursleden. https://slovenska-lekaren.com/ Op 23 juni hebben twee van onzebestuursleden, Elias en Hasan, deelgenomenaan een van de landelijke Keti Kotidialoogtafels ter ere van de jaarlijkseherdenking van…
Lees meer

Even voorstellen

Sinds hij op 1 januari het stokje overnam vanChantal Scharbaai, is VariatioNS versneldbezig met een inhaalslag. Want dat onsnetwerk beter op de kaart gezet kan en moetworden, daaraan twijfelt Hamid Selma (34 jaar)geen moment. In zijn nieuwe rol wil hij actiefbijdragen aan een NS waar iedereen zichzelfkan zijn, ongeacht je culturele achtergrond. AlsNederlander met Algerijnse…
Lees meer