Even voorstellen

De vereniging van NS ter bevordering van inclusie en diversiteit

Even voorstellen

Sinds hij op 1 januari het stokje overnam van
Chantal Scharbaai, is VariatioNS versneld
bezig met een inhaalslag. Want dat ons
netwerk beter op de kaart gezet kan en moet
worden, daaraan twijfelt Hamid Selma (34 jaar)
geen moment. In zijn nieuwe rol wil hij actief
bijdragen aan een NS waar iedereen zichzelf
kan zijn, ongeacht je culturele achtergrond. Als
Nederlander met Algerijnse roots weet hij hoe
bepalend sociaal kapitaal is om daadwerkelijk
met je talenten aan de slag te kunnen.

Hoe zag je levenspad er tot nu toe uit?
“Ik ben met mijn ouders vanuit Algerije via Duitsland naar
Nederland gekomen. Ik was 8 jaar toen ik aansloot op een
basisschool in Rotterdam. Mijn ouders spraken nog geen
Nederlands en op school was weinig aandacht voor het
werkelijke talent van de leerlingen. Meer dan een
praktijkgerichte opleiding zat er voor de meesten niet in,
althans volgens de schoolleiding. Op zich is er natuurlijk
niets mis met die opleidingen – we hebben iedereen hard
nodig in deze samenleving. Maar als zo’n schooladvies
gekoppeld is aan aannames en vooroordelen over je
sociale en culturele achtergrond, klopt er iets niet. Toen
mijn ouders dat merkten, zijn we verhuisd naar een dorpje
in de omgeving. De belofte voor hen was dat daar wél
aandacht was voor de individuele ontwikkeling van hun
kinderen. En we hadden geluk. Met de begeleiding die ik
daar kreeg in groep 7 en 8, heb ik het HAVO kunnen
afronden en uiteindelijk Gezondheidsmanagement aan de
Erasmus Universiteit gestudeerd.”
“Voor zo’n kantelpunt in je leven, heb je anderen nodig.
Coaches, rolmodellen die voor jou het verschil kunnen en
willen maken. Stel dat ik geen ouders en leraren had gehad
die zich persoonlijk zo betrokken bij mij voelden? De factor
geluk speelt natuurlijk altijd een rol in ieders leven. Maar
voor kinderen die starten met weinig sociaal kapitaal is die
factor te groot. En daar zit iets onrechtvaardigs in. Ik heb
altijd de behoefte gevoeld daar iets aan te doen.”

Vandaar je betrokkenheid bij een netwerk
als VariatioNS?

“Dat kun je wel zo stellen. In de
gezondheidszorg heb ik vanuit een breed
perspectief gewerkt. De mens stond altijd
centraal. Toen ik in 2016 de overstap maakte
naar NS Stations, heb ik dat perspectief
vastgehouden. Via verschillende
(management)functies ben ik nu Teammanager
RBC Utrecht. Ik zie dat we binnen ons bedrijf
stappen zetten op weg naar meer diversiteit,
ook in bedrijfsonderdelen waar die tot nu toe
minder zichtbaar is. Maar uiteindelijk is een
inclusieve bedrijfscultuur de échte stip aan de
horizon. Je culturele achtergrond mag geen
enkele belemmering vormen om, op basis van je
talent en ambitie, een loopbaan te ontwikkelen
die bij je past. Het tempo waarmee die stip
dichterbij komt, mag wat VariatioNS betreft
omhoog. Want een multicultureel klimaat is een
verrijking voor elk bedrijf en maakt het
toekomstbestendig. Daar wil ik onze invloed
laten gelden en het verschil helpen maken.”

Wat betekent Algerije voor je?
“Het is mijn moederland, de plek waar ik ben geboren. Ik
ben getrouwd met een Nederlandse vrouw en inmiddels
hebben we vier dochters, in de leeftijd van 14 tot 1 jaar. Als
gezin zijn we al een aantal malen op vakantie in Algerije
geweest. Mijn kinderen maken daar kennis met de cultuur
waarin ik ben opgegroeid, en met de waarden die daarbij
horen. Dat je je huis openstelt voor elkaar. Dat je eten en
bezit deelt, juist met mensen om je heen die het moeilijk
hebben. Als ik er zo over praat, realiseer ik me dat dit
eigenlijk universele waarden zijn. Dat is het mooie van het
mixen van al die verschillende culturen waarbinnen mensen
leven. Je komt erachter dat je meer met elkaar
gemeenschappelijk hebt, dan je op het eerste gezicht
denkt.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *