Even voorstellen

Sinds hij op 1 januari het stokje overnam vanChantal Scharbaai, is VariatioNS versneldbezig met een inhaalslag. Want dat onsnetwerk beter op de kaart gezet kan en moetworden, daaraan twijfelt Hamid Selma (34 jaar)geen moment. In zijn nieuwe rol wil hij actiefbijdragen aan een NS waar iedereen zichzelfkan zijn, ongeacht je culturele achtergrond. AlsNederlander met Algerijnse…
Lees meer